Sætningsskader

Sætningsskader kommer til udtryk gennem små revner i fundamentet, gulvet eller revner i murværk. Hvis disse revner udvikler sig over tid, kan det betyde, at jorden ikke er murværnet – altså ikke stærk nok til at holde fundamentet. Hvis dette er tilfældet, kan der være behov for at få foretaget en geoteknisk undersøgelse, for at det kan vurderes, om sætningsskaderne skyldes jordtilstanden.

En geoteknisk undersøgelse kan hjælpe dig

Er der opstået revner i murværket eller fundamentet, som du mistænker for at være sætningsskader, kan du få en geoteknisk undersøgelse, som kan være med til at klarlægge, hvor problemet er opstået.

Hos Jordeksperterne står vi altid til rådighed, hvis du skal have udført en geoteknisk undersøgelse af en mulig sætningsskade med henblik på at få udført de reparationer, der er nødvendige så udvikling af skaderne undgås. Desuden forlanger mange forsikringsselskaber også, at der foretages en geoteknisk undersøgelse for, at de har mulighed for at vurdere udbedringen.

Vi udfører en geoteknisk undersøgelse hurtigt og effektivt

Oplever du revner i dit murværk, er det vigtigt, at du handler hurtigt. Den geotekniske undersøgelse skal helst udføres hurtigst muligt, for hvis du venter, kan skaderne bliver slemmere. Det resulterer i, at det bliver dyrere at få ordnet. Derfor står vi hos Jordeksperterne klar til hurtigt at rykke ud og få foretaget en geoteknisk undersøgelse, så du hurtigst muligt kan få ordnet eventuelle sætningsskader.

Kontakt os allerede i dag

Hvis du oplever sætningsskader af nogen som helst form, må du ikke tøve med at kontakte os. Du kan ringe til os på telefon 72 59 50 59 eller sende en på mail info@jordeksperterne.dk. Vi hjælper på hele Sjælland og i København.

Scroll to Top