Olietank

Forureningsundersøgelse

Selvom olietanke ikke længere bliver brugt i dag, kan de stadig forurene. Der ligger flere gamle nedgravede olietanke, som stadig kan udlede olie. Dette er med til at forurene jorden, hvilket kan medføre værdiforringelse af ens grunds. Det er desværre konsekvensen af fortiden. Jo ældre en tank er, jo større sandsynlighed er der for, at der forekommer olieudslip, og hvis du har en nedgravet olietank på din grund, som er mere end 40 år gammel, er det lovpligtigt, at den sløjfes.

 

Du kan kontakte kommunen for at høre, om der er mulighed for eventuelt tilskud, hvis du udskifter olietanken med en mere moderne og miljøvenlig varmekilde som fx varmepumpe.

Mistanke om nedgravet olietank?

Har du mistanke om, at en nedgravet olietank på din grund er utæt, eller overvejer du at købe en grund, hvorpå er er en nedgravet olietank, kan du med fordel få foretaget en jordprøve i forbindelse med en miljø- eller forureningsundersøgelse.

Resultaterne fra forureningsundersøgelsen vil vi afrapportere sammen med en analyserapport, borejournaler og en skitsetegning, så du får det fulde overblik over eventuel forurening af jord grundet olietanken.

Jordeksperterne står altid klar til at foretage forureningsundersøgelse

Vi står altid klar til at hjælpe, hvis du har brug for at få foretaget en jordprøve i København eller på resten af Sjælland. Du kan kontakte os på telefon 72 59 50 59 eller på mail info@jordeksperterne.dk.

Scroll to Top