JORDBUNDSUNDERSØGELSE

Geoteknisk undersøgelse

Indledende jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse giver vigtig viden om jordbundsforholdene på en grund. i forbindelse med byggeri af parcel- eller sommerhuse samt tilbygninger anbefales det, at man får foretaget en jordbundsundersøgelse før byggeriet påbegyndes. Der findes flere forskellige jordbundsundersøgelser. Herunder:

Skal du have udført en jordbundsundersøgelse på din grund, har vi hos Jordeksperterne den rette mængde erfaring og viden på området, og vi står altid til rådighed for at hjælpe dig. Vi kan desuden rådgive dig om de forskellige undersøgelser ud fra dine behov, så du for den netop den information om jordbundsforholdene, som du har brug for.

 

Derfor skal du have foretaget en jordbundsundersøgelse

Det er afgørende, at du forud for et byggeri får foretaget en jordbundsundersøgelse for at få fastlagt jordbundsforholdene på den konkrete byggeplads. På den måde får du som bygherre optimalt kendskab til jordbundsforholdene, og du minimerer samtidig risikoen for uforudsete overraskelser ligesom du danner dig et overblik over funderingsomkostningerne-/ekstrafundering, da dette kan være en stor post i budgettet.

Desuden forlanger langt de fleste kommuner også en redegørelse for jordbundsforholdene forud for, at et byggeri påbegyndes. Derfor er vi hos Jordeksperterne ofte de første på en byggegrund, hvor vi klarlægger jordbundsforholdene og gør rede for, om der er noget, der kan have byggetekniske  såvel som økonomiske konsekvenser for byggeriet.

I mange købsaftaler er der indskrevet et forbehold for jordbundsforholdene. Ved at indskrive dette forbehold for jordbundsforholdene i købsaftalen er du som køber sikret, at du får et bedre overblik over eventuelle udgifter til ekstrafundering og muligheden for at droppe handelen i tilfælde af overskridelse af budget.

Sådan foregår en jordbundsundersøgelse

Rent teknisk foregår en jordbundsundersøgelse ved, at vi ved hjælp af en borerig udtager prøver i boringer i kommende byggefelt. Antallet af boringer afhænger af kommende byggefelts størrelse og udformning. Hvis der er tale om et større byggeprojekt, kan der tilkøbes ekstra borringer.


Ved en standard undersøgelse borer vi ned til en dybde á 3-4 meter under terræn, og udtager prøver som bliver sendt til vores laboratorie til bedømmelse, hvor der også vil blive udført laboratorieforsøg.


Hos Jordeksperterne står vi altid klar til at rådgive dig om, hvor mange boringer, der er nødvendige på den pågældende byggegrund, så jordbundsundersøgelsen tilpasses til dine konkrete behov.

Kontakt Jordeksperterne

Hvis du har brug for at få lavet en jordbundsundersøgelse i København eller på resten af Sjælland, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Du kan få fat os på telefon 72 59 50 59 eller på mail info@jordeksperterne.dk. Så kan vi typisk være hos dig i løbet af ganske kort tid.

Priserne på en jordbundsundersøgelse starter fra ca. 6000 kr. ex. moms og opefter. Miljøprøver kan med fordel tilkøbes og udtages på boretidspunkt. Derved kan du undgå opstartsgebyrer. Kommunerne kræver indenfor områdeklassefisering desuden, at der forud for bortskaffelse af overskudsjord foretages miljøanalyser/forureningsanalyser af overskudsjorden. Priserne på en miljøprøve starter på 900 kr. ex. Moms. Skal der udtages et større antal miljøprøver, kan prisen aftales nærmere.

Scroll to Top