MILJØ

Pålidelig miljø kontrol

Indledende miljøteknisk undersøgelse

Vi har et godt overblik over håndtering af forurenet jord. Det kan være alt fra kontakt med myndighederne i hele landet, til prøvetagning af jorden, tolkning af analyseresultater, flytning af jord og rådgivning.

Forklassificering

I gamle dage var der ikke særlig stor fokus på miljø og forurening af den danske undergrund. Derfor kan vi idag finde mange forurenede grunde/områder som bliver mødt med nye krav om håndtering og bortskaffelse af jord.

Fra den 1.Januar 2008 gælder der nye regler for jordflytninger

Ligger grunden indenfor områdeklassificering, er kortlagt som forurenet eller som måske forurenet, er der krav om analyser af jorden inden bortskaffelse/bortkørsel.

Den største fordel ved forklassificering er, at du kender forureningsgraden på forhånd og det giver dig et økonomisk overblik, samt minimerer risikoen for overraskelser inden projektet opstartes.

Vi udtager et passende antal prøver til analyse, udfra den forventede jordmængde, der er beregnet til at skulle bortgraves.

Undersøgelse ved nedgravet olietank

Ved mistanke om, at den nuværende olietank er utæt, eller ved køb af en ejendom med en nedgravet olietank, kan vi hurtigt og nemt lave en forureningsundersøgelse.

En forureningsundersøgelse ved en olietank vil typisk omfatte 2-3 boringer, 1-2 langs tankens sider til bunden af tankgraven og en ved rørføringen. Boringerne kan udføres med specialtdesignet minirig eller manuelt ved hjælp af håndbor.

Resultatet af undersøgelsen afrapporteres i et kort notat, vedlagt analyserapport, borejournaler samt en skitsetegning.

Træffes der en olieforurening, kan vi hjælpe med at afgrænse omfanget af forureningen, eller bistå med tilsyn veed afgravning samt stå for kontakten til myndighederne.

I forbindelse med salg kan det være vigtigt at dokumentere, at grunden er ren og at der ikke er efterladt forurening fra en olietank.

Slagger undersøgelse

Slagger blev ofte benyttet som drænlag og kapillarbrydende lag under gulvkonstruktioner i mange parcelhuse i perioden mellem 1958 til 1974. Vi kender materialets skadelige virkninger og foretager jævnligt undersøgelser af slagger under gulvkonstruktioner. Lad os tage en uformel drøftelse på telefonen.

Scroll to Top