Miljøundersøgelse

I Danmark har vi fokus på miljøet og på at undgå at udlede forskellige forurenende stoffer, men sådan har det ikke altid været, og derfor findes flere forurenede arealer rundt omkring i landet. For at undgå at de forurenende stoffer spreder sig, er der fra miljøstyrelsen side opsat bestemte regler og krav, som skal overholdes i forbindelse med både bortskaffelse, flytning og generel håndtering af jord fra forurenede eller potentielt forurenede områder.


Hos Jordeksperterne har vi erfaring og viden på området omkring håndtering af forurenet jord. Derfor står vi altid klar til at hjælpe dig med en miljøundersøgelse, forureningsundersøgelse og miljøprøver, så du kan håndtere jorden på din byggegrund fuldstændig korrekt.


Derfor skal du have foretaget en miljøundersøgelse

Som en del af at forhindre spredning af forurenet jord, har regionerne kortlagt grunde med forurening. Disse grunde kan deles op i to kategorier. Den første er V1, hvor de har kendskab til aktivitet, som muligvis kan have forårsaget forurening. Den anden kategori er V2. Hvis en grund er registeret som dette, betyder det, at der er dokumenteret jordforurening. For disse grunde gælder særlige regler for håndtering og anvendelse af jorden i forbindelse med byggeri.


Uanset hvordan din grund er kortlagt kan vi hos Jordeksperterne være behjælpelige med både miljøvurdering og miljøundersøgelser af jorden. Miljøprøverne kan med fordel tilkøbes og udtages, når vi allerede er på byggegrunden i forbindelse med jordbundsundersøgelser og udtagelse af prøver hertil. Dermed sparer du opstartsgebyret og kan få en pris på miljøprøver, der starter fra 900 kr. ex moms.

Områdeklassificering (Byzone)

Da man i 2006 ændrede Jordforureningsloven, blev der indført anmeldepligt ved flytning af Jord i områder, der er områdeklassificeret. Anmeldepligten betyder, at der ved flytning af jord fra en matrikel, skal udtages miljøprøver og derefter ske en anmeldelse af jorden til kommunen. Dette gælder også ved flytning af jord fra kortlagte arealer, hvor formålet er at sikre, at forurenet jord ikke spredes til ikke forurenede arealer.


Ved nybyg eller tilbyg indenfor områdeklassificeringen, kræves der derfor miljøanalyser af den opgravede jord, ifbm. funderingsarbejdet, som skal flyttes fra matriklen.


Hos Jordeksperterne har vi stor ekspertise på området og kan hjælpe med alt fra rådgivning til udtagning og anmeldelse til kommunen.

Kontakt Jordeksperterne

Hvis du har brug for at få lavet miljøundersøgelser og jordprøver på din byggegrund i København eller på resten af Sjælland, skal du endelig kontakte Jordeksperterne. Vi har specialiseret os i miljøundersøgelser, og derfor har vi den helt rette mængde viden og erfaring til at hjælpe dig. Du kan få fat os på telefon 72 59 50 59 eller på mail info@jordeksperterne.dk. Priserne på en miljøundersøgelser starter på 900 kr., men skal du have foretaget et større antal prøver, kan prisen aftales nærmere.

Scroll to Top