GEOTEKNIK

Allround Serviceløsninger​

Indledende jordbundsundersøgelse

I forbindelse med byggeri af parcel- og sommerhuse samt tilbygninger anbefales det, at der udføres en jordbundundersøgelse før byggeriet påbegyndes, eventuelt i forbindelse med køb af grunden.
 

Hvorfor lave undersøgelser?

Den største økonomiske usikkerhed i forbindelse med et byggeri er ofte udgifterne vedrørende jordbundsforholdene – af den simple grund, at det er svært at vide, hvad der skjuler sig, og hvilke konsekvenser jordbundsforholdene kan få for byggeriet. Ved af hjælp af vores undersøgelser,  giver vi bygherren et optimalt kendskab til jordbundsforholdene og minimerer  risikoen for uforudsete overraskelser.

Det er vores erfaring, at de fleste bygherrer kan spare både tid og penge ved at planlægge jord- og funderingsarbejdet grundigt fra starten og derved sikre, at byggeriet  udføres hurtigt og økonomisk optimalt.

Til parcelhuse og tilbygninger udfører vi typisk 2 boringer afhængigt af byggeriets størrelse, ekstra boring kan tilkøbes. Vi kan rådgive om, hvor mange boringer der er nødvendige for din grund og dit hus, så undersøgelsen tilpasses dine behov.

Feltarbejdet

I en undersøgelse til et parcelhus, bores der 3 - 4 meter ned i jorden (medmindre der er kælder) og en detaljeret bedømmelse og prøvetagning af jordarterne, sammenholdt med styrkeforsøg/parametre, foretages under opsyn af en ingeniør (geotekniker).

Laboratoriearbejde

Når markarbejdet er afsluttet, medtages prøverne og en feltjournal til geologisk bedømmelse på vores laboratorie.

På baggrund af de udførte boringer,og den geologiske bedømmelse, vil der blive udarbejdet en geoteknisk rapport, som beskriver jordbundsforhold, målt grundvandsspejl, styrkeparametre, samt anbefalinger til det økonomisk mest fordelagtige funderings princip.

Scroll to Top