Geoteknisk
undersøgelse

En geoteknisk undersøgelse foretages i forbindelse med nybyggeri eller tilbygninger. Både i forbindelse med parcelhuse og sommerhuse. Det gøres både fordi, at det i langt de fleste kommuner er et krav, at der foreligger en redegørelse for jordbundsforholdene inden et byggeri påbegyndes. Men også fordi, at det er en måde, hvorpå du som bygherre kan få kendskab til jordbundsforholdene, så du kan danne dig et overblik over funderingsomkostningerne og eventuel ekstrafundering, som ofte kan være af betydelig størrelse.


Derfor anbefaler vi hos Jordeksperterne altid, at du får foretages en geoteknisk undersøgelse forud for nybyggeri, og vi står klar til at hjælpe dig. Vi har en stor mængde viden og erfaring på området, hvorudfra vi kan rådgive dig og finde frem til dine behov, så du får den information, du har brug for.


Sådan foregår den geotekniske undersøgelse

En geoteknisk undersøgelse foregår ved hjælp af en borerig.


Med hjælp fra denne maskine bores 3 til 4 meter ned i jorden, hvorfra der vil blive opsamlet prøver, som vil blive sendt til bedømmelse på vores laboratorie.
Herefter udarbejder vi en rapport, som beskriver jordbundsforholdene og evt. andre relevante forhold for dit byggeprojekt.
Rapporten er en stor del af entreprenøren eller bygherrens arbejde, da den indeholder vigtig information, som har relevans for bygningens fundering og selve byggeprocessen.


Læs om geoteknisk kontrolundersøgelse og sætningskader her.
Tilbud om ekstra services

Når entreprenøren påbegynder sit gravearbejde, anbefales det, at der foretages geotekniske kontrolundersøgelser af udgravningsbunden under fundamenter såvel som under gulve. Det gælder både borede, almindelige stribefundamenter og ved sandpudefundering.

Vi tilbyder at stå få denne udgravningskontrol i udførselsfasen.

Kontakt os

Hvis du står og skal have lavet nybyggeri i Købehavn eller på resten af Sjælland, skal du endelig kontakte os. Med vores hjælp kan du sikre dig, at der er styr på jordbundsforholdene, så du ikke støder på uventede problemer undervejs i projektet. Du kan få fat i os på telefon 72 59 50 59 eller på mail info@jordeksperterne.dk. Så kan vi være hos dig i løbet af et par dage.

Scroll to Top